Historie Hradu

 Na přelomu 11. a 12. století nahradil tehdejší dřevěnou věž kamenný hrad, který plnil úlohu pevnosti. Prvními zmiňovanými majiteli hradu Hardegg se podle dochovaných dokumentů stali rytíři ze šlechtického rodu von Plain.

 

Po vymření tohoto rodu, přechází hrad mimo jiné na šlechtice z rodu Maidburg- Hardegg, tento rod nechal hrad vystavět na velkou pevnost, která měla 5 obraných věží a 7 bran. Postupem času spojili pevnost s městem sídlícím pod hradem. Rod Maidburg- Hardegg vlastnil hrad až do roku 1481.

 

V dalších letech následovali rozliční majitelé, hrad rovněž nakrátko přešel do držení panovnického rodu Habsburků. Ti jej, společně s titulem říškého hrabětě, prodali štýrským hrabatům Prüschenkovým.

 

V roce 1506 byl hrad téměř zničen velkým požárem, hrabě Heinrich von Hardegg se sice postaral o brzkou rekonstrukci, ale celý projekt byl tak finančně náročný, že byl rod hrabat z Hardeggu nucen hrad nakonec prodat.

 

Během 17. století se hrad dostal do vlastnictví francouzských hrabat Saint-Julien-Walsee, kteří jej vlastnili po tři generace.

 

Roku 1730 koupil panství Hardegg a Riegersburg říšský hrabě Sigmund Friedrich von Khevenhüller. V té době již ale hrad nebyl trvale osídlen a sloužil jen jako jako lovecké útočiště. Od té doby zůstal hrad Hardegg v rukou knížat von Khevenhüller-Metsch.

 

V roce 1755 postihla Hardegg katastrofa. Ničivé zemětřesení zdevastovalo značnou část hradu, a když navíc v roce 1764 zničil podhradí velký požár, svolil tehdejší majitel panství, kníže Johann Josef Khevenhüller-Metsch (syn Sigmunda Friedricha), použít zřícené částí hradu jako stavební materiál na obnovu domů místních obyvatel. Hrad se tak stal opravdovou zříceninou.

Po více jak sto letech (1878) se kníže Johann Carl kníze Khevenhüller-Metsch rozhodl hrad přestavět. Hrad byl opraven a rekonstruován ve stylu tzv. pozdního historismu, který napodobuje románský a gotický sloh. Během rekonstrukčních prací byla v hradní kapli vybudována rodinná hrobka, rovněž byla obnovena východní věž a rytířský sál. Po smrti Johanna Carla v roce 1905 se následníkem stal jeho synovec, kníže Anton Sigismund Khevenhüller, který rekonstrukci hradu ukončil.

 

Od roku 1989 až dodnes patří hrad Hardegg přímým potomkům rodu Khevenhüller-Metsch, hrabatům Pilati von Thassul zu Daxberg, jejichž rod pochází z Trentina. Dnešním majitelem hradu je hrabě Pilati.

 


Křížovka

Pár ošemetných otázek k historii hradu :-)